T7, 06 / 2016 1:22 chiều | admin-2

Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 và Tọa đàm “Thúc đẩy khai thác sáng chế, đổi mới và ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương trong quá trình hội nhập”

Ngày 22/4/2016, tại Tp. Hồ Chí Minh, Hội Sáng chế Việt Nam phối hợp với Cục Công tác phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ và Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4, đồng thời tổ chức tọa đàm về việc thúc đẩy khai thác sáng chế, đổi mới và ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương trong quá trình hội nhập.

 

Tọa đàm có sự góp mặt của đại diện Hội sáng chế Việt nam, lãnh đạo Cục Công tác phía Nam – Bộ KH&CN, Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Sáng chế số 2 Cục Sở hữu trí tuệ, các Sở KH&CN khu vực phía Nam, các Hội viên của Hội sáng chế.

Buổi lễ và tọa đàm nhấn mạnh vai trò của sáng chế, các quy định pháp lý và biện pháp khai thác sáng chế. Các thành viên Hội sáng chế Việt Nam gồm các doanh nghiệp sáng tạo, tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm thành công và vai trò đại diện Sở hữu công nghiệp trong khai thác sáng chế, đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh.

Để hiện thực hóa mục tiêu thúc đẩy khai thác sáng chế, đổi mới và ứng dụng công nghệ, Hội sáng chế Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác về Sở hữu trí tuệ và sáng chế với Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN của Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN. Thông qua hợp tác này, hai đơn vị mong muốn góp phần xã hội hóa Sở hữu trí tuệ trong khu vực nhằm hỗ trợ các nhà sáng chế, các doanh nghiệp Việt Nam hội nhập quốc tế trong những năm tới một cách thuận lợi.

Bài viết cùng chuyên mục

Ý kiến bạn đọc