• TỔNG KẾT SÀN GIAO DỊCH Ý TƯỞNG KINH DOANH 2014

    10 năm trước admin-2 0
    Tiếp nối thành công của Sàn giao dịch Ý tưởng Kinh doanh (SGDYTKD) 2013, sáng hôm qua, ngày 12/9/2014, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp phối hợp cùng Hội Doanh nhân Trẻ Thành phố tổ chức chương trình SGDYTKD 2014 thu hút sự quan tâm của...