• 6 loại thuốc ngoại dùng phổ biến bị ngừng lưu hành

    9 năm trước admin-2 0
    6 loại thuốc của Công ty Sanofi - Aventis Việt Nam có tiêu chuẩn chất lượng không đúng với tiêu chuẩn chất lượng thuốc biệt dược gốc của nhà sáng chế bị ngừng lưu hành. Telfast HD 180 mg của Sanofi vừa bị rút đăng ký lưu...