• Thúc đẩy sáng chế xanh giảm thiểu tác động đến môi trường

    4 tháng trước hvhuu 0
    Hiện Việt Nam vẫn đang khuyến khích các nhà sáng chế tập trung vào những sáng chế phát triển bền vững cho nền kinh tế đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường. Ngày 25/5, Hội Sáng chế Việt Nam phối hợp cùng Cục Công tác phía Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị “Đổi mới sáng tạo và sáng chế xanh cho sự phát triển bền vững” nhằm xúc tiến thương m[...]
  • Đổi mới sáng tạo và sáng chế xanh là con đường đi sau nhưng đi nhanh và khéo léo

    4 tháng trước hvhuu 1
    Đây là nhận định của ông Nguyễn Mạnh Cường, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phát biểu tại Hội nghị “Đổi mới sáng tạo và sáng chế xanh cho sự phát triển bền vững” tại TP. HCM. Đổi mới sáng tạo và sáng chế xanh được xác định là con đường đi sau nhưng đi nhanh và khéo léo hơn nhiều quốc gia đã quá phát triển sâu vào công nghiệp truy[...]